program T19;

var
  Mx, My: real;
  Ax, Ay: real;
  P1x, P1y: real;
  P2x, P2y: real;
  w, s: real;
begin
  Mx := 0;
  My := 10;
  Ax := -10;
  Ay := -10;
  w := Pi / 2;
  s := 10;

  if XYKreisLinie(
   Mx, My, Ax, Ay, s, w, P1x, P1y, P2x, P2y) then begin
   writeln(P1x: 5: 1, P1y: 5: 1);
   writeln(P2x: 5: 1, P2y: 5: 1);
   writeln
  end
  else begin
   Writeln('Kein Schnittpunkt')
  end;
end.